Parra on solmukohta patikointireististössä, joka tunnetaan nimellä Muinaisvuorten reitistöt. Monipuolisimmillaan reittien anti on juuri Parran ja läheisen Suksenjärven ympäristössä.

Reitit kulkevat polkuja ja metsäteitä pitkin Teuvan ja Karijoen metsäisissä maisemissa. Reittejä voi hyödyntää lyhyempiin tutkimusretkiin tai koko päivän patikointiretkeen. Reitistöllä on myös yöpymiskelpoisia kämppiä ja laavuja.

Reitit on merkitty maastoon selvästi erottuvin merkkikepein ja opastein. Reitistön iso karttaopaste löytyy Luonto-Parran pihapiiristä, joka on myös lähtöpiste reiteille.

Runsaslumisena talvena osa reitistöstä on hoidettuja latuja. Silloin Parrasta pääsee kymmenien tai jopa sadan kilometrin latuverkostoon.

Tarkat kuvaukset Muinaisvuorten reitistöstä löytyvät Retki Suupohjan luontoon -sivustolta. Lisätietoja myös Teuvan muuttuvat maisemat -sivustolla.

Reitistot1_1400